Serbske šulske towaristwo z.t.
Źo jo banana

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłogu k wuśišćanju

barwiki


Pśigótowanje

Za kužde góle pśedłogu wuśišćaś.


Pśewjeźenje

Seńśo se ze źiśimi gromaźe za blido. Kužde góle dostanjo jadno źěłowe łopjeno. Pěś jadnorych formow lažy jadna na drugej, a źiśi muse pśez dokradne glědanje jadnu wót drugeje źělonu spóznaś. Pśi tom nawuknu jadnore formy rozeznawaś, kótarež se źělnje makaju. Toś ta zamóžnosć jo wažna, až mógu źiśi na pśikład na jadnom wobrazu wěsty pśedmjat namakaś a pózdźej w šuli pśi cytanju w pšawej lince wóstas.

Pomjenjujśo nejpjerwjej zgromadnje ze źiśimi sadowe družyny dołojce w kašćikach a póstarcćo (Anstoß geben) rozgrono wó toś tom saźe. Pótom daś źiśi kuždy sad na górejcnem wobrazu w drugej barwje wobceriju (Umriss nachzeichnen).


sad a zelenina
Źo jo banana?

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłogu k wuśišćanju

barwiki


Pśigótowanje

Za kužde góle pśedłogu wuśišćaś.


Pśewjeźenje

Seńśo se ze źiśimi gromaźe za blido. Kužde góle dostanjo jadno źěłowe łopjeno. Pěś jadnorych formow lažy jadna na drugej, a źiśi muse pśez dokradne glědanje jadnu wót drugeje źělonu spóznaś. Pśi tom nawuknu jadnore formy rozeznawaś, kótarež se źělnje makaju. Toś ta zamóžnosć jo wažna, až mógu źiśi na pśikład na jadnom wobrazu wěsty pśedmjat namakaś a pózdźej w šuli pśi cytanju w pšawej lince wóstas.

Pomjenjujśo nejpjerwjej zgromadnje ze źiśimi sadowe družyny dołojce w kašćikach a póstarcćo (Anstoß geben) rozgrono wó toś tom saźe. Pótom daś źiśi kuždy sad na górejcnem wobrazu w drugej barwje wobceriju (Umriss nachzeichnen).


sad a zelenina