Serbske šulske towaristwo z.t.
Licbowa droga: Zamenjone licby

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga „Licbowu drogu zeznaś“

zwónašk


Pśigótowanje

Licbowe wobraze ako licbowu drogu na zemi wupołožyś, ale nic kšuśe pśicyniś.


Pśewjeźenje

Toś to graśe móžośo pśewjasć, gaž su wšykne źiśi licbowu drogu zeznali a wěsće wót 1 do 10 doprědka a slědk lice. Źiśi spóznaju licby, kótarež su se na licbowej droze zaměnili (vertauscht). Zwucowanje se dejało tak cesto ako móžno pśewjasć, daniž njamógu wšykne źiśi licby w pšawem rěźe (Reihenfolge) wěsće pomjenjowaś, mimo togo až pśecej zasej pśi jadence zachopinaju.

Wšykne źiśi se sednu w jadnej smuze pódla wupołožoneje licboweje drogi. Jadno góle se wuzwólijo a wóno se stupijo z kšebjatom pśed licbu 1. Druge góle zaměnijo dwě licbje. Gaž zaznějo zwónašk, prědne góle se wobrośijo. Wóno pomjenjujo zaměnjonej licbje a scynijo wobej kórśe na pšawe městno na licbowej droze. Na kóńcu nalicyju hyšći raz wšykne gromaźe licbowu drogu a kontrolěruju, lěc jo wšykno pšawje. Pón jo slědujuce góle na rěźe a musy zmólku na licbowej droze namakaś. Jolic góle pomoc trjeba, pśišepoco (zuflüstern) wótkubłaŕka jomu pšawe wótegrono.


sad a zelenina
Licbowa droga: Zamenjone licby

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga „Licbowu drogu zeznaś“

zwónašk


Pśigótowanje

Licbowe wobraze ako licbowu drogu na zemi wupołožyś, ale nic kšuśe pśicyniś.


Pśewjeźenje

Toś to graśe móžośo pśewjasć, gaž su wšykne źiśi licbowu drogu zeznali a wěsće wót 1 do 10 doprědka a slědk lice. Źiśi spóznaju licby, kótarež su se na licbowej droze zaměnili (vertauscht). Zwucowanje se dejało tak cesto ako móžno pśewjasć, daniž njamógu wšykne źiśi licby w pšawem rěźe (Reihenfolge) wěsće pomjenjowaś, mimo togo až pśecej zasej pśi jadence zachopinaju.

Wšykne źiśi se sednu w jadnej smuze pódla wupołožoneje licboweje drogi. Jadno góle se wuzwólijo a wóno se stupijo z kšebjatom pśed licbu 1. Druge góle zaměnijo dwě licbje. Gaž zaznějo zwónašk, prědne góle se wobrośijo. Wóno pomjenjujo zaměnjonej licbje a scynijo wobej kórśe na pšawe městno na licbowej droze. Na kóńcu nalicyju hyšći raz wšykne gromaźe licbowu drogu a kontrolěruju, lěc jo wšykno pšawje. Pón jo slědujuce góle na rěźe a musy zmólku na licbowej droze namakaś. Jolic góle pomoc trjeba, pśišepoco (zuflüstern) wótkubłaŕka jomu pšawe wótegrono.


sad a zelenina