Serbske šulske towaristwo z.t.
Sadowe wobrazowe kórtki

download na kóńcu teksta

Rozkłaźenje

Z wobrazowymi kórtkami móžośo znajobnosći źiśi pólěpšyś a komunikaciju mjazy źiśimi spěchowaś, z tym až na pśikład se pšašaśo: Kak se groni toś tomu sadoju? Co móžomy z jabłukow pśigótowaś? Kak słoźi citrona? Kótare jagody znajośo? Wjele družynow sada źiśi južo z nazgónjenja (Erfahrung) znaju. Wóni pak zawěsće wšykne serbske pomjenjowanja płodow njeznaju, dokulaž njejsu toś te zapśimjeśa hyšći w jich głowach składowane (gespeichert). Móžośo kórtki wužywaś, aby se źiśi toś te słowa lěpjej markowali. Někotare graśa ze sadowymi kórtkami namakajośo pód temu sad. Kórtki móžośo wósebnje derje wužywaś za spěchowanje źiśi ze serbšćinu ako druga abo tśeśa rěc.

Glědajśo pśi graśu na to, až ma kužde góle móžnosć k powědanju. W kupce su zawěsće teke źiśi, kenž se pšawje njezwěrje powědaś abo kenž wótegrono njeznaju. Pomagajśo źiśam rěcnje, z tym až pšawe wugronjenje z drugimi jadnorymi słowami pśedgronijośo. Źiśi budu wam za toś tu rěcnu pomoc wjelgin źěkowne a se pón teke z wjaselim na graśu wobźěliju. How comy wam za jadne graśe póstark (Anstoß) daś.


Materialije

sadowe wobrazowe kórtki

tśi muchowe placawy (Fliegenklatsche)


Pśigótowanje

Kórtki wuśišćaś a laminěrowaś abo na kšutu papu nalipnuś.


Pśewjeźenje

Seńśo ze źiśimi do krejza. Prědne tśi źiśi dostanu muchowu placawu. Něnto scyńśo tśi wobrazowe kórtki dosrjejźa a se pšašajśo na pśikład:

Źo jo melona?

Co jo žołte?

Kaki sad jo kulowaty?

Kaki sad ma packu?

Kaki sad rosćo na bomach?


Źiśi muse cele malsnje ze swójeju placawu na wótpowědnu kórtku placnuś a pón na pšašanje wótegroniś. Gaž jo wótegrono pšawe, smějo se góle kórtku wześ a placawu za pśiduce pšašanje se zdźaržaś (behalten). Tamnej góleśi dajotej swójej placawje dalšnyma sobugrajarjoma dalej. Něnto pśipołožyjo wótkubłaŕka dalšny wobraz, tak až laže zasej tśi kórtki na zemi. Gaž pak jo było wótegrono wopacne, se pšaša wótkubłaŕka drugeju góleśowu, kenž móžotej ako wótegrono malsnje na pšawu kórtku placnuś.

Gaž raz pšašanje na dwě kórtce pśitrjefijo, njedostanjo žedne góle kórtku. Wótkubłaŕka se jeju hyšći raz pšaša – z pšašanim, kenž se jano na jadnu kórtku póśěgnjo. Góle, kenž pšawe wótegrono wě a jo nejmalsnjejše, dostanjo kórtku. Graśe se grajo tak dłujko, daniž se wěcej žedne dalšne kórtki pśipołožyś njegóźe.


Warianta

Město sada možo se graśe teke ze zežywidłami, zwěrjetami, zeleninu, kwětkami a dalšnymi rubrikami pśewjasć. Wustśigajśo za pśewjeźenje wobraze z katalogow abo prospektow a zlipśo je na kšutu papu.


[slide 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 medium],

sad a zelenina
Sadowe wobrazowe kórtki

download na kóńcu teksta

Rozkłaźenje

Z wobrazowymi kórtkami móžośo znajobnosći źiśi pólěpšyś a komunikaciju mjazy źiśimi spěchowaś, z tym až na pśikład se pšašaśo: Kak se groni toś tomu sadoju? Co móžomy z jabłukow pśigótowaś? Kak słoźi citrona? Kótare jagody znajośo? Wjele družynow sada źiśi južo z nazgónjenja (Erfahrung) znaju. Wóni pak zawěsće wšykne serbske pomjenjowanja płodow njeznaju, dokulaž njejsu toś te zapśimjeśa hyšći w jich głowach składowane (gespeichert). Móžośo kórtki wužywaś, aby se źiśi toś te słowa lěpjej markowali. Někotare graśa ze sadowymi kórtkami namakajośo pód temu sad. Kórtki móžośo wósebnje derje wužywaś za spěchowanje źiśi ze serbšćinu ako druga abo tśeśa rěc.

Glědajśo pśi graśu na to, až ma kužde góle móžnosć k powědanju. W kupce su zawěsće teke źiśi, kenž se pšawje njezwěrje powědaś abo kenž wótegrono njeznaju. Pomagajśo źiśam rěcnje, z tym až pšawe wugronjenje z drugimi jadnorymi słowami pśedgronijośo. Źiśi budu wam za toś tu rěcnu pomoc wjelgin źěkowne a se pón teke z wjaselim na graśu wobźěliju. How comy wam za jadne graśe póstark (Anstoß) daś.


Materialije

sadowe wobrazowe kórtki

tśi muchowe placawy (Fliegenklatsche)


Pśigótowanje

Kórtki wuśišćaś a laminěrowaś abo na kšutu papu nalipnuś.


Pśewjeźenje

Seńśo ze źiśimi do krejza. Prědne tśi źiśi dostanu muchowu placawu. Něnto scyńśo tśi wobrazowe kórtki dosrjejźa a se pšašajśo na pśikład:

Źo jo melona?

Co jo žołte?

Kaki sad jo kulowaty?

Kaki sad ma packu?

Kaki sad rosćo na bomach?


Źiśi muse cele malsnje ze swójeju placawu na wótpowědnu kórtku placnuś a pón na pšašanje wótegroniś. Gaž jo wótegrono pšawe, smějo se góle kórtku wześ a placawu za pśiduce pšašanje se zdźaržaś (behalten). Tamnej góleśi dajotej swójej placawje dalšnyma sobugrajarjoma dalej. Něnto pśipołožyjo wótkubłaŕka dalšny wobraz, tak až laže zasej tśi kórtki na zemi. Gaž pak jo było wótegrono wopacne, se pšaša wótkubłaŕka drugeju góleśowu, kenž móžotej ako wótegrono malsnje na pšawu kórtku placnuś.

Gaž raz pšašanje na dwě kórtce pśitrjefijo, njedostanjo žedne góle kórtku. Wótkubłaŕka se jeju hyšći raz pšaša – z pšašanim, kenž se jano na jadnu kórtku póśěgnjo. Góle, kenž pšawe wótegrono wě a jo nejmalsnjejše, dostanjo kórtku. Graśe se grajo tak dłujko, daniž se wěcej žedne dalšne kórtki pśipołožyś njegóźe.


Warianta

Město sada možo se graśe teke ze zežywidłami, zwěrjetami, zeleninu, kwětkami a dalšnymi rubrikami pśewjasć. Wustśigajśo za pśewjeźenje wobraze z katalogow abo prospektow a zlipśo je na kšutu papu.


[slide 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 medium],

sad a zelenina