Serbske šulske towaristwo z.t.
Sad jo strowy (rym)

Materialije

žedne


Pśewjeźenje

Źiśi lubuju rěcne graśa a gronka. Gronka pominaju wót źiśi, až na zuk rěcy źiwaju. Wobchadanje (Umgang) z gronkami ma źiśam wuwědobniś, až njama rěc jano wopśimjeśe, ale teke formu, kótaraž jo słyšaś.

Pśedcytajśo gronko a akcentuěrujśo słowa. Za tym wóspjetujśo gromaźe ze źiśimi smužku pó smužce. Tempo ma se pó źiśach, tak až mógu wóni jadnotliwe smužki sobu powědaś. Gaž źiśi gronko wobkněžyju, wóspjetujśo jo na wšaki part. Na pśikład šeptajśo gronko, grońśo jo kradu głosnje abo pśiběrajucy głosnjej a wóteběrajucy śišej. Źiśi daś gronko teke wóspjetuju, z tym až góle za drugim pśecej jadnu smužku groni.


Gaž ty wjele sadu jěš,

to se strowje zežywiš.

Kšuški, wišnje, jabłuka,

sad ten wjele witaminow ma.

Tek banana dobra jo,

twójo strowje spěchujo.

Kazanja toś njeglědaj,

strowy sad se słoźeś daj!

sad a zelenina
Sad jo strowy (rym)

Materialije

žedne


Pśewjeźenje

Źiśi lubuju rěcne graśa a gronka. Gronka pominaju wót źiśi, až na zuk rěcy źiwaju. Wobchadanje (Umgang) z gronkami ma źiśam wuwědobniś, až njama rěc jano wopśimjeśe, ale teke formu, kótaraž jo słyšaś.

Pśedcytajśo gronko a akcentuěrujśo słowa. Za tym wóspjetujśo gromaźe ze źiśimi smužku pó smužce. Tempo ma se pó źiśach, tak až mógu wóni jadnotliwe smužki sobu powědaś. Gaž źiśi gronko wobkněžyju, wóspjetujśo jo na wšaki part. Na pśikład šeptajśo gronko, grońśo jo kradu głosnje abo pśiběrajucy głosnjej a wóteběrajucy śišej. Źiśi daś gronko teke wóspjetuju, z tym až góle za drugim pśecej jadnu smužku groni.


Gaž ty wjele sadu jěš,

to se strowje zežywiš.

Kšuški, wišnje, jabłuka,

sad ten wjele witaminow ma.

Tek banana dobra jo,

twójo strowje spěchujo.

Kazanja toś njeglědaj,

strowy sad se słoźeś daj!

sad a zelenina