Serbske šulske towaristwo z.t.
Kóžany Mato

download na kóńcu teksta

Kóžany Mato


melodija a tekst: z ludu

wobźěłanje: Oksana Weingardt


1. Tato, tato, kóžany Mato!

Tato, tato, kóžany Mato!

Hahaj, psoju daj,

wón jo głodny, psoju daj,

wón co žraś!


2. Tato tato, kóžany Mato!

Tato, tato, kóžany Mato!

Hahaj, njekjawkaj,

južo njasom, njekjawkaj,

how něnt maš!


3. Tato tato, kóžany Mato!

Tato, tato, kóžany Mato!

Hahaj, pósłuchaj,

njegniwaj jog', pjas jo zły,

gaž ma žraś.


spiwy ze zwěrjetami
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
spiwy we wšednych situacijach
spiwy za cowanje a bajkowe spiwy
spiwy za wšykno, coš jo w pśiroźe
spiwy za situacije w lětnych casach
spiwy ze zwěrjetami
spiwy za cowanje a bajkowe spiwy
spiwy za wšykno, coš jo w pśiroźe
Kóžany Mato

download na kóńcu teksta

Kóžany Mato


melodija a tekst: z ludu

wobźěłanje: Oksana Weingardt


1. Tato, tato, kóžany Mato!

Tato, tato, kóžany Mato!

Hahaj, psoju daj,

wón jo głodny, psoju daj,

wón co žraś!


2. Tato tato, kóžany Mato!

Tato, tato, kóžany Mato!

Hahaj, njekjawkaj,

južo njasom, njekjawkaj,

how něnt maš!


3. Tato tato, kóžany Mato!

Tato, tato, kóžany Mato!

Hahaj, pósłuchaj,

njegniwaj jog', pjas jo zły,

gaž ma žraś.


spiwy ze zwěrjetami