Serbske šulske towaristwo z.t.
Kócka z myšku

download na kóńcu teksta

Kócka z myšku


tekst: Michał Nawka

melodija Michał Nawka

wobźěłanje: Matthias Kießling

transkripcija za klawěr: Oksana Weingardt


Naša kócka z myšku śěgnjo, glědajśo!

Taku tunju pjaceńku wy njamaśo.


spiwy ze zwěrjetami
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
spiwy we wšednych situacijach
spiwy za cowanje a bajkowe spiwy
spiwy za wšykno, coš jo w pśiroźe
spiwy za situacije w lětnych casach
spiwy ze zwěrjetami
spiwy za cowanje a bajkowe spiwy
spiwy za wšykno, coš jo w pśiroźe
Kócka z myšku

download na kóńcu teksta

Kócka z myšku


tekst: Michał Nawka

melodija Michał Nawka

wobźěłanje: Matthias Kießling

transkripcija za klawěr: Oksana Weingardt


Naša kócka z myšku śěgnjo, glědajśo!

Taku tunju pjaceńku wy njamaśo.


spiwy ze zwěrjetami